Přeskočit na hlavní obsah

O společnosti

Zpracování projektů, provedení zakázky na klíč, specialisté na všech postech, bohaté zkušenosti od roku 1950, působnost v tuzemsku i v zahraničí - to je Kovoprojekta Brno a.s.

Nabízíme komplexní služby v procesu investiční výstavby.

Příprava projektu

 • výběr pozemku resp. trasy
 • činnost technických poradců v oblasti chemie, strojírenství, strojírenské metalurgie, stavebnictví a energetiky, ekologie a životního prostředí
 • příprava smluv s majiteli nemovitostí, věcná břemena atd.
 • zajištění potřebných průzkumů, zejména geologických a hydrogeologických
 • zajištění výškopisného a polohopisného zaměření

Projekční činnost

 • zpracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby
 • zpracování oznámení záměru nebo dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) včetně vyhodnocení zdravotních rizik a zajištění veřejného projednání
 • zpracování integrovaného povolení (IPPC) dle zákona č. 76/2002 Sb. včetně projednání až do vydání integrovaného povolení
 • zpracování dokumentace zkoušek a uvádění do provozu
 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrská a koordinační činnost

 • zajištění vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
 • zajištění vydání stavebního povolení
 • zajištění měření hluku, vyhodnocení hluku (hluková studie)
 • zajištění rozptylové studie a odborného posudku dle zákona č. 201/2012 Sb.
 • autorský dozor
 • práce spojené s realizací stavby
 • zajištění kolaudačního řízení

Ostatní činnosti spojené s realizací stavby

 • zpracováni poptávkových a objednávkových rekvizic včetně provedení výběrového řízení na dodávky zařízení a montáží
 • zpracování harmonogramu prací
 • uzavírání smluv s vybranými dodavateli
 • zpracování koordinačních procedur
 • zpracování plánu expeditingu a inspekcí
 • vedení stavby
 • technický dozor
 • příprava a provedení komplexního vyzkoušení
 • najetí jednotky
 • zaškolení obsluhy

Dlouhodobých úspěchů dosahujeme díky

 • týmu zkušených pracovníků, včetně autorizovaných
 • komplexnosti profesí
 • modernímu technickému vybavení
 • rozsahu služeb
 • propracovanému systému managementu
 • certifikaci dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Projektovou dokumentaci zpracujeme v těchto profesích

 • strojírenská technologie a metalurgie
 • chemické inženýrství
 • potrubní systémy
 • rozvody zemního plynu a ostatních technických plynů
 • stavba včetně napojení na infrastrukturu
 • statika betonových a ocelových konstrukcí
 • technické zařízení budov
 • silnoproudá elektrozařízení
 • slaboproudá elektrozařízení
 • měření a regulace
 • doprava
 • ekologie

Jsme připraveni realizovat i jednotlivé dílčí služby v procesu investiční výstavby.

Vycházíme ze znalosti prostředí a zkušeností získaných prací v mnoha oborech.