Přeskočit na hlavní obsah

Historie a současnost

Historie

Podnik Kovoprojekta Brno byl založen v roce 1950 jako projektový ústav se zaměřením na projekty v oblasti strojírenství a metalurgie. 
V roce 1992 došlo k transformaci na akciovou společnost. V polovině 90. let se specializace firmy rozšířila o dnešní stěžejní obor – chemie, zpracování ropy a zemního plynu. Zároveň s tím se změnilo portfolio služeb, které bylo doplněno o kompletní dodávku a výstavbu investičních celků. 

Rovněž přibyl obor občanských a bytových staveb, energetických zařízení a infrastruktury. 

Již v minulosti se společnost podílela na mnoha významných zahraničních projektech s mezinárodní spoluprací, například v Indii, Koreji, Kostarice, Polsku, Rusku, Nigérii, Srbsku, Iráku a dalších zemích.

Společnost byla v roce 1996 sloučena s obchodní společností TECHNOPETROL ENGINEERING spol. s r.o. se sídlem v Brně. Tak vznikla obchodní značka TKB (Technopetrol Kovoprojekta Brno).

V roce 2019 se přistoupilo k rozsáhlému rebrandingu společnosti. Změnou neprošel pouze jednotný vizuální styl, ale také samotná obchodní značka. Zkratka TKB byla odstraněna a znovu nahrazena celým názvem Kovoprojekta.

Současnost

Kovoprojekta Brno a.s. má pro každý obor technické činnosti vlastní autorizované inženýry a architekty. Nabízí svoje znalosti a zkušenosti v zemích Evropy, Asie a Ameriky. Profesní úspěchy posledních let společnost potvrdila rozšířením svého zastoupení na Slovensko (2004).

Technickou dokumentaci je naše společnost schopna zpracovat v souladu s běžně používanými tuzemskými i zahraničními standardy, jako jsou ČSN, EN, ISO, STN, DIN, ASME, API, GOST a další.

Vzhledem k náročnosti projektové činnosti jsou pracoviště Kovoprojekty Brno a.s. vybavena nejmodernějšími počítačovými stanicemi s profesionálními programy pro 3D modelování AutoCAD Revit, CADKON, PDMS, AUTODESK VIZ a mnoha dalšími speciálními softwary.