Přeskočit na hlavní obsah

Kariéra

Jsme společnost s dlouholetou tradicí a našim zaměstnancům nabízíme stabilní pracovní prostředí, ve kterém mohou dále odborně růst. Aktuálně se zaměřujeme například na rozvoj 3D projektování. Pracujeme na zakázkách do různých odvětví průmyslu či občanské výstavby.
Každý projekt je unikátní, s rutinou se u nás rozhodně nesetkáte.
Kromě 25 dnů dovolené a stravenek našim zaměstnancům nabízíme částečně flexibilní pracovní dobu, možnost pobytu v rekreační chatě v Jeseníkách, teambuildingové akce či výhodné mobilní tarify pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky.

Staňte se členem našeho týmu!

Hledáme kandidáty na pozici PROJEKTANT/KA V PROFESI STATIKA – konstruktér/ka se zaměřením na betonové konstrukce

Pro pozici je nezbytné min. SŠ vzdělání stavebního zaměření a dobrá znalost práce s AutoCad. Znalost práce s Recoc výhodou.
V rámci zaměstnání budete zpracovávat výkresy výztuží železobetonových konstrukcí, výkresy tvarů železobetonových konstrukcí, případně zpracovávat výkresy ocelových konstrukcí v rozsahu projektu pro stavební povolení a pro provádění staveb v AutoCad.
 

Dále hledáme z důvodu významného rozšíření našeho týmu kandidáty na následující pozice:

SEKCE REALIZAČNÍ

1.    TECHNICKÝ DOZOR/VEDOUCÍ STAVBY se zaměřením na stavební část
Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání technického zaměření, alespoň 3 roky praxe v oboru a orientace v projektové dokumentaci a v technické dokumentaci. Velmi uvítáme znalost angličtiny.
V rámci zaměstnání budete trvale přítomni na stavbě. Budete odpovědni za průběh výstavby (dodržování postupů a zásad výstavby), organizaci přípravy a nástupu pracovníků na staveniště a koordinaci stavebních prací. Vaším úkolem bude rovněž kontrolovat, aby prováděné práce byly v souladu s projektovou dokumentací, a po ukončení prací spolupracovat na kompletaci dokumentace potřebné pro uvedení díla do provozu a předání zákazníkovi. Jedná se především o stavby v petrochemickém a chemickém průmyslu, ale i strojírenství.
Nástup v listopadu 2021 nebo dle dohody.

2.    TECHNICKÝ DOZOR/VEDOUCÍ STAVBY se zaměřením na strojní část
Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání technického zaměření, alespoň 3 roky praxe v oboru a orientace v projektové a technické dokumentaci a v technologických schématech. Velmi uvítáme znalost angličtiny.
V rámci zaměstnání budete trvale přítomni na stavbě. Budete odpovědni za průběh montáže (dodržování postupů a zásad montáže technologických celků), organizaci přípravy a nástupu pracovníků na staveniště a koordinaci montážních prací. Vaším úkolem bude rovněž kontrola, aby prováděné práce byly v souladu s projektovou dokumentací, a vedení a organizace zkoušek a testů před uvedením díla do provozu včetně související agendy.  Po ukončení prací budete spolupracovat na kompletaci dokumentace potřebné pro uvedení do provozu a předání díla zákazníkovi. Jedná se především o stavby v petrochemickém a chemickém průmyslu, ale i strojírenství.
Nástup v listopadu 2021 nebo dle dohody.

3.    STAVBYVEDOUCÍ
Pro pozici je nezbytná autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavitelství a praxe s vedením staveb technologických celků v rozsahu agendy související s pozicí stavbyvedoucího. Potřebná je i dobrá orientace v oboru strojní a technologické montáže, komunikativnost a kreativita při řešení problémů.
V rámci zaměstnání budete trvale přítomni na stavbě a vykonávat funkci stavbyvedoucího dle příslušných ustanovení stavebního zákona. Jedná se především o stavby v petrochemickém a chemickém průmyslu, ale i strojírenství.
Nástup v listopadu 2021 nebo dle dohody.

4.    TECHNICKÝ DOZOR se zaměřením na MaR a elektro
Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání a alespoň 3 roky praxe v oboru. Velmi uvítáme znalost angličtiny.
V rámci zaměstnání budete odpovědni za průběh montáže MaR a elektro. Vaším úkolem bude kontrolovat, aby prováděné práce byly v souladu s projektovou dokumentací, a následné vedení a organizace zkoušek před uvedením díla do provozu. Po ukončení prací budete spolupracovat na kompletaci dokumentace potřebné pro uvedení do provozu a předání díla zákazníkovi. Jedná se především o stavby v petrochemickém a chemickém průmyslu, ale i strojírenství.
Nástup v listopadu 2021 nebo dle dohody.

5.    TECHNOLOGICKÝ DOZOR
Pro pozici je nezbytné VŠ vzdělání v oboru, orientace v technologických schématech a výkresové dokumentaci a znalost anglického jazyka.
V rámci zaměstnání budete trvale přítomni na stavbě a provádět kontrolu montáže speciálních strojů a zařízení v chemickém průmyslu s důrazem na správnost propojení a provedení podle schválené projektové dokumentace a případné návrhy změn projektové dokumentace. Součástí práce je i příprava a organizace zkoušek před uvedením díla do provozu.
Nástup na začátku roku 2022 nebo dle dohody.

6.    REFERENT/KA ČASOVÉHO PLÁNOVÁNÍ – ZPRACOVATEL/KA HARMONOGRAMŮ
Pro pozici je nezbytná alespoň tříletá praxe s tvorbou harmonogramů pro realizaci projektů v investiční výstavbě.
V rámci náplně práce budete tvořit a aktualizovat harmonogramy potřebné pro vedení a organizaci stavby a montáže. V průběhu výstavby se budete denně účastnit koordinačních schůzek s vedením stavby a zástupci subdodavatelů. Jedná se především o stavby v petrochemickém a chemickém průmyslu, ale i strojírenství.
Nástup v listopadu 2021 nebo dle dohody.

 

SEKCE PROJEKČNÍ

1.    SAMOSTATNÝ/Á PROJEKTANT/KA POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ
Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání technického zaměření, znalost práce s AutoCad a PDMS, alespoň 3 roky praxe v oboru a orientace v právních předpisech a technických normách týkajících se příslušné profese. Požadována je i schopnost orientace v technické dokumentaci. Velmi uvítáme znalost angličtiny.
V rámci zaměstnání budete zařazeni na pozici projektanta, jehož úkolem je zpracování projektové a technické dokumentace složitých technologických celků především v chemickém a petrochemickém průmyslu, vč. kontroly projektové dokumentace, popř. její koordinace. Výkon práce vyžaduje komunikaci s dalšími členy projekčního týmu, vč. pracovníků ostatních profesí. Součástí výkonu pracovních povinností je i vedení kolegů na nižších pracovních pozicích.
Nástup v červenci 2021 nebo dle dohody.

2.    PROJEKTANT/KA ELEKTRO - SILNOPROUD
Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru, min. 3 roky praxe (motorická instalace, stavební elektroinstalace), znalost práce s AutoCad, Eplan výhodou a znalost vyhlášky č. 50/1978 Sb. Uvítáme autorizaci ČKAIT, stejně jako znalost angličtiny či jiného cizího jazyka.
V rámci zaměstnání budete zpracovávat projektovou dokumentaci projektů různého rozsahu od průmyslových areálů přes strojírenské závody po občanské stavby. Dokumentace je řešena ve všech stupních projektové dokumentace. Náplní je i zpracování výkazů výměr a rozpočtů.
Nástup v červenci 2021 nebo dle dohody.

3.    SAMOSTATNÝ/Á PROJEKTANT/KA MaR
Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru, min. 1 rok praxe v projektování MaR, znalost práce s AutoCad a odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Uvítáme autorizaci ČKAIT, stejně jako znalost angličtiny či jiného cizího jazyka.
V rámci zaměstnání budete zpracovávat projektovou dokumentaci projektů různého rozsahu zejména v oblasti chemického a petrochemického průmyslu. Dokumentace je řešena ve všech stupních projektové dokumentace. Náplní je i zpracování výkazů výměr a rozpočtů.
Nástup v červenci 2021 nebo dle dohody.

4.    SAMOSTATNÝ/Á PROJEKTANT/KA – STATIK/ČKA se zaměřením na betonové konstrukce
Pro pozici je nezbytné VŠ vzdělání v oboru, znalost práce se Scia ESA a AutoCad a autorizace ČKAIT v oboru statika a dynamika staveb.
V rámci zaměstnání budete zpracovávat projektovou dokumentaci staveb různého rozsahu od průmyslových areálů přes strojírenské závody po občanské stavby.
Nástup v červenci 2021 nebo dle dohody.

5.    PROJEKTANT/KA POZEMNÍCH STAVEB
Pro pozici je nezbytné VŠ vzdělání v oboru, znalost práce s AutoCad, Cadkon+ a Cadkon 2D a alespoň 3 roky praxe s projektováním průmyslových staveb. Velmi uvítáme znalost práce s Revit a autorizaci ČKAIT. Zkušenost se sestavováním rozpočtů a výkazů výměr výhodou, stejně jako znalost angličtiny či jiného cizího jazyka.
V rámci zaměstnání budete zařazeni na pozici samostatného projektanta, jehož úkolem je vytváření koncepčních návrhů, výkresové dokumentace pro územní či stavební řízení a dokumentace pro realizaci staveb, vytváření soupisů výkonů, psaní průvodních, souhrnných zpráv, kompletace, koordinace a technické řízení projektů. Výkon práce vyžaduje schopnost improvizace a důraz na řešení detailů.
Nástup v červenci 2021 nebo dle dohody.

6.    SAMOSTATNÝ/Á PROJEKTANT/KA PROCESNÍ TECHNOLOGIE – PROCESNÍ INŽENÝR/KA
Pro pozici je nezbytné VŠ vzdělání v oboru chemie nebo procesní inženýrství, znalost práce s MS Office a s AutoCAD a praxe v oboru min. 5 let. Vítána je znalost práce se simulačním programem Aspen Hysys. Autorizace v oboru ČKAIT výhodou, nikoliv podmínkou. Znalost angličtiny požadována, znalost jiného cizího jazyka uvítáme.
V rámci zaměstnání budete především vypracovávat návrhy procesního řešení technologických jednotek v chemickém a petrochemickém průmyslu.
Nástup v červenci 2021 nebo dle dohody.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na uvedeném e-mailu či telefonních číslech. Zašlete-li nám Vaše CV, použijeme jej za účelem výběrového řízení na poptávané pozice a na dobu 18 měsíců ho u nás uložíme, abychom Vás mohli kontaktovat v případě nové potřeby obsadit některou z poptávaných pozic. Nemusíte se obávat, veškeré údaje uvedené v CV zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

Oddělení Lidské zdroje
Mgr. Eliška Hnátnická
Tel.: +420 532 153 292
Tel.: +420 532 153 111 (ústředna)
E-mail: humanres@kovoprojekta.cz