Přeskočit na hlavní obsah

Staňte se členem našeho týmu!

Kovoprojekta je projekční, inženýrská a dodavatelská společnost s více než sedmdesátiletou tradicí. Naší hlavní snahou bylo, je a bude poskytovat našim zákazníkům služby nejvyšší kvality. Pracujeme na zakázkách do různých odvětví průmyslu - chemie a zpracování ropy, strojírenství či občanské výstavby, nejnovějším přírůstkem do našeho portfolia je obor zpracování odpadů.

Nyní hledáme nové motivované kolegy, kteří rozšíří náš tým.

Co nabízíme?

  • Stabilní pracovní prostředí,
  • možnost odborně růst – v současnosti se zaměřujeme například na rozvoj 3D projektování,
  • rozmanitost – každý náš projekt je unikátní, s rutinou se u nás nesetkáte,
  • přátelský kolektiv zkušených kolegů ochotných podělit se o své znalosti,
  • flexibilní pracovní dobu,
  • sick days a 5 týdnů dovolené,
  • stravenky,
  • zvýhodněné zaměstnanecké mobilní tarify pro Vás a členy Vaší rodiny,
  • možnost pobytu v rekreační chatě v Jeseníkách,
  • teambuildingové akce.

PROJEKTANT/KA POZEMNÍCH STAVEB

Na pozici projektanta/ky v oddělení stavba bude Vaším úkolem vytváření koncepčních návrhů, výkresové dokumentace pro územní či stavební řízení a dokumentace pro provádění staveb, vytváření soupisů výkonů, psaní průvodních a souhrnných zpráv, kompletace, koordinace a technické řízení projektů.

PROJEKTANT/KA ELEKTRO - SILNOPROUD

Jako posila oddělení Elektrozařízení budete zpracovávat projektovou dokumentaci zakázek různého rozsahu od průmyslových areálů přes strojírenské závody po občanské stavby. Projektová dokumentace je řešena ve všech stupních, součástí práce je i zpracování výkazů výměr a rozpočtů.

PROJEKTANT/KA ELEKTRO - SLABOPROUD

Jako posila oddělení Elektrozařízení budete zpracovávat projektovou dokumentaci zakázek různého rozsahu od průmyslových areálů přes strojírenské závody po občanské stavby. Projektová dokumentace je řešena ve všech stupních, součástí práce je i zpracování výkazů výměr a rozpočtů.

PROJEKTANT/KA V OBORU STATIKA SE ZAMĚŘENÍM NA BETONOVÉ KONSTRUKCE

Na pozici statika betonových konstrukcí bude Vaším úkolem zpracování projektové dokumentace nosných, převážně betonových a zděných konstrukcí staveb nebo jejich částí různého rozsahu od průmyslových areálů přes strojírenské závody po občanské stavby.

PROJEKTANT/KA V OBORU MĚŘENÍ A REGULACE

Jako posila oddělení Měření a regulace budete zpracovávat projektovou dokumentaci zakázek různého rozsahu ve všech odvětvích průmyslu, zejména chemie a petrochemie. Projektová dokumentace je řešena ve všech stupních, součástí práce je i zpracování výkazů výměr a rozpočtů.

PROJEKTANT/KA V OBORU STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Na pozici projektanta/ky v oddělení Strojírenské technologie budete řešit projekty do sléváren, kováren či strojírenských závodů. Náplň práce zahrnuje přípravné předprojektové činnosti, např. technicko-ekonomické analýzy, zpracování studie proveditelnosti, zpracování projektové dokumentace a následnou participaci na realizační a hodnotící fázi zakázky.

PROJEKTANT/KA VYTÁPĚNÍ

Na pozici projektanta/ky v oddělení HVAC budete zpracovávat projektovou dokumentaci všech stupňů (od studie po PD skutečného provedení) v občanských i průmyslových objektech (výpočty, technické zprávy, výkresy, výkazy).

PROJEKTANT/KA VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Na pozici projektanta/ky vodohospodářských zařízení budete především navrhovat řešení kanalizace splaškové, dešťové a speciální a rozvodů vody jak podzemní, tak i nadzemní, jako jsou pitná, průmyslová, požární, chladící voda včetně speciálních druhů; teploty a tlaky těchto vod se pohybují do 60 °C a 1,0 MPa.

PROJEKTANT/KA POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

Na pozici projektanta/ky v oddělení potrubních systémů bude Vaším úkolem zpracování projektové a technické dokumentace složitých technologických celků především v chemickém a petrochemickém průmyslu, vč. kontroly projektové dokumentace, popř. její koordinace.

PROJEKTANT/KA STATICKÝCH APARÁTŮ

Na pozici projektanta/ky statických aparátů bude Vaším úkolem vypracovávat projekční výkresy a údajové listy stacionárních aparátů pro technologické celky, především v chemickém a petrochemickém průmyslu.

PROCESNÍ INŽENÝR/KA – PROJEKTANT/KA PROCESNÍ TECHNOLOGIE

Na pozici procesního inženýra/ky bude Vaším úkolem vypracovávat návrhy procesního řešení technologických jednotek v chemickém a petrochemickém průmyslu.

KOORDINÁTOR/KA PROJEKTŮ VE 3D

Na pozici koordinátora se budete účastnit realizace zakázek různého rozsahu ve všech oblastech působení naší společnosti – od chemie a petrochemie, přes strojírenství až po občanské stavby.

CENOVÝ SPECIALISTA/KA

Jako posila cenového oddělení budete zpracovávat cenovou část nabídek předkládaných naší společností v rámci výběrových řízení na zakázky do různých odvětví průmyslu. Čeká Vás zpracování a stanovování cen pro projekty různých velikostí – od oceňování dílčích zařízení a dílčích projekčních činností, po velké investiční celky realizované „na klíč“ (EPC projekty).

OBCHODNÍ MANAŽER/KA

Na pozici obchodního manažera/ky bude Vaším úkolem především aktivně vyhledávat obchodní příležitosti na trhu v Česku i v zahraničí, budovat nové obchodní vztahy a udržovat kontakt se stávajícími zákazníky.

PROJECT MANAGER/KA

Na pozici project managera/ky bude Vaším úkolem především koordinace projektů od fáze získání požadavků od zákazníka, přes tvorbu smlouvy až po dohled nad zpracováním projektové dokumentace, popř. realizací dodávek.

PROCUREMENT MANAGER/KA

Na pozici managera/ky v oddělení Procurement bude Vaším úkolem především poptávat potenciální dodavatele projekčních prací či hmotných dodávek nezbytných pro realizaci zakázek naší společnosti, a to zejména v oboru chemie a petrochemie, strojirenství, zpracování odpadu, popř. dalších průmyslových odvětvích.

SPECIALISTA/KA TVORBY HARMONOGRAMŮ – JUNIOR

Na pozici specialisty/ky tvorby harmonogramů budete tvořit a aktualizovat harmonogramy potřebné pro vedení a organizaci stavby a montáže. Jedná se především o inevstiční výstavbu v petrochemickém a chemickém průmyslu, ale i ve strojírenství.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na uvedeném e-mailu či telefonních číslech.
Zašlete-li nám Vaše CV, použijeme jej výhradně za účelem výběrového řízení na poptávané pozice a na dobu 18 měsíců ho u nás uložíme, abychom Vás mohli kontaktovat v případě nové potřeby obsadit některou z poptávaných pozic. Nemusíte se obávat, veškeré údaje uvedené v CV zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a v žádném případě je neposkytujeme nikomu mimo naši společnost.

Oddělení Lidské zdroje

Mgr. Eliška Kóňová Hnátnická
Tel.: +420 532 153 292
Tel.: +420 532 153 111 (ústředna)
E-mail: humanres@kovoprojekta.cz