Přeskočit na hlavní obsah

Naše hodnoty

Mise

Ve společnosti Kovoprojekta Brno a.s. budujeme lepší budoucnost tím, že dodáváme řešení, která fungují, dokončujeme projekty s nejvyššími standardy kvality a bezpečnosti, při zachování našich vysokých etických standardů. To není maličkost. Každý den musíme našim obchodním partnerům a klientům dokazovat, že si i nadále zasloužíme jejich důvěru.

Vize

Naše vize je dosažení skvělé odborné pověsti a reputace, toto úsilí je založeno na poskytování vysoce odborných a profesionálních inženýrských služeb na trhu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Udržitelnost

Společnost Kovoprojekta Brno a.s. dodržuje zásady v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.

Kodex chovani společnosti Kovoprojekta

Kodex chování dodavatele stanovuje minimální požadavky na naše dodavatele, aby fungovali v souladu s našimi zásadami a v plném souladu se všemi platnými místními i mezinárodními zákony a předpisy.

Kodex chování dodavatele

Vedení společnosti Kovoprojekta Brno a.s., přijalo v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001 závazek chránit životy a zdraví všech zaměstnanců a návštěvníků a závazek směřující k minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární orchrany

Politika ochrany životního prostředí