Přeskočit na hlavní obsah

Občanské a bytové stavby, infrastruktura

Zaměření oboru

Obytné a rodinné domy, nástavby a přístavby

Budovy nevýrobní

obchodní centra, školní, zdravotnické a administrativní budovy

Dopravní systémy

Využití odpadního tepla

Liniové stavby

plynovody, teplovody, vodovody, kanalizace, elektrické rozvody

Inženýrské stavby

Projektové činnosti

 • studie
 • projektová dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace pro stavební povolení a společné povolení
 • projektová dokumentace pro provedení stavby
 • zadávací dokumentace
 • autorský dozor
 • projektová dokumentace změny stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby

Vše v rozsahu:

 • architektura, pozemní stavby včetně statiky
 • rozvody elektrické energie včetně zdroje a rozvodny
 • rozvody vody, kanalizace
 • rozvody zemního plynu
 • rozvody slaboproud, telefon, počítačová síť, strukturovaná kabeláž, EPS (elektrická požární signalizace), EZS (elektronický zabezpečovací systém), CCTV (kamerový systém)
 • vytápění
 • vzduchotechnická zařízení a klimatizace
 • dopravní objekty, komunikace
 • veškeré stavby infrastruktury

Zpracování projektů infrastruktury, energetických a stavebně energetických projektů

Tepelná zařízení

 • tepelné zdroje, výměníkové a předávací stanice tepla
 • ohřevy teplé užitkové vody
 • rozvody tepla včetně bezkanálových rozvodů
 • parní turbíny a kogenerační jednotky
 • vytápění objektů včetně průmyslových hal
 • rozvody technologického tepla, rekuperace tepla

Vzduchotechnika

 • stavební vzduchotechnika
 • technologická vzduchotechnika včetně odprášení
 • odvod tepla od technologických zařízení
 • rekuperace tepla
 • klimatizace budov

Stlačený vzduch, topný plyn, technické plyny, hořlaviny

 • rozvody stlačeného vzduchu včetně zdroje
 • rozvody zemního plynu včetně regulačních stanic
 • rozvody technických plynů a jejich skladování
 • sklady hořlavin
 • rozvody hořlavin včetně benzinu k místu spotřeby

Vodárenství a stokování

 • rozvody vody
 • čerpání vody
 • akumulace vody
 • úprava vody
 • chladicí okruhy
 • rozvody kanalizace

Elektro

Silnoproud

 • rozvodny NN, VN
 • trafostanice
 • motorická instalace
 • světelné instalace včetně výpočtu osvětlení
 • elektroinstalace v prostředí s nebezpečím výbuchu (EEx) a požáru

Slaboproud

 • telefonní sítě
 • počítačové sítě
 • strukturovaná kabeláž
 • EPS (elektrická požární signalizace)
 • EZS (elektronický zabezpečovací systém)
 • CCTV (kamerový systém)
 • docházkové systémy
 • jednotný čas
 • ozvučení (rozhlas)

Měření a regulace

 • řídicí systémy – technologické procesy
 • řídicí systémy pro vzduchotechniku a vytápění
 • procesní přístroje
 • systémy pro skladové hospodářství
 • havarijní systémy