Přeskočit na hlavní obsah

Chemie a zpracování ropy

Zaměření oboru

Zpracování ropy

Petrochemie

Úprava a zpracování plynu

Chemický průmysl

Projektové činnosti

 • studie proveditelnosti
 • generel průmyslových závodů
 • zadávací dokumentace
 • dokumentace pro územní rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro realizaci staveb a to:
  • technologická část projektu včetně návrhu hlavních zařízení
  • mechanická část projektu, tj. dispoziční uspořádání strojů a zařízení včetně potrubních tras, a to jak ve 2D, tak i 3D modelu, dilatační výpočty, návrh ocelové konstrukce
  • stavební projekty všech profesí
  • projekt elektro včetně slaboproudu, EPS, EZS, CCTV
  • projekt ASŘTP – polní instrumentace i řídicí systém, projekt komplexního vyzkoušení
  • provozní manuály
  • HAZOP studie
  • safeguarding memorandum
  • specifikace náhradních dílů
  • dokumentace vyhrazených zařízení

Činnosti spojené s realizací stavby

 • zajišťování dodávek
 • uzavírání subdodavatelských smluv
 • výběr dodavatelů
 • sledování jakosti a termínů přejímky dodávek
 • kompletování průvodně technické dokumentace
 • plánování realizace a sledování progresu
 • sledování nákladů
 • vedení stavby
 • odborný dozor při výstavbě
 • komplexní vyzkoušení
 • uvádění do provozu
 • asistence při zkušebním provozu a garančních zkouškách
 • záruční a pozáruční servis