Jsme společnost s dlouholetou tradicí a našim zaměstnancům nabízíme stabilní pracovní prostředí, ve kterém mohou dále odborně růst. V současné době se zaměřujeme například na rozvoj 3D projektování.
Pracujeme na zakázkách do různých odvětví průmyslu či do občanské výstavby, přičemž každý projekt je unikátní, takže s rutinou se u nás nesetkáte.
Kromě 25 dnů dovolené a stravenek našim zaměstnancům nabízíme částečně flexibilní pracovní dobu či výhodné mobilní tarify pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky.

V současné době chceme náš tým významně rozšířit, proto hledáme kandidáty na následující pozice:


POZICE V PROJEKČNÍ ČÁSTI


1. HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU PRO OBLAST TECHNOLOGIE

Pro pozici je nezbytné VŠ vzdělání v oboru, znalost práce s AutoCad a alespoň 5 let praxe s projektovou činností a zkušenosti s řízením či realizací projektů technologických celků. Autorizace v oboru ČKAIT je výhodou, nikoliv však podmínkou, znalost angličtiny či jiného cizího jazyka uvítáme.

V rámci zaměstnání budete především koordinovat a kontrolovat zpracování projektové dokumentace v rámci projektů.

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.2. PROJEKTANT MECHANICKÝCH TECHNOLOGIÍ

Pro pozici je nezbytné VŠ vzdělání v oboru, znalost práce s AutoCad a alespoň 5 let praxe s projektovou činností a zkušenosti s řízením či realizací projektů technologických celků. Autorizace v oboru ČKAIT je výhodou, nikoliv však podmínkou, znalost angličtiny či jiného cizího jazyka uvítáme.

V rámci náplně práce budete řešit projekty do sléváren, kováren, strojírenských závodů od přípravné předprojektové činnosti zahrnující technicko-ekonomické analýzy a vyúsťující do studie proveditelnosti, projektové dokumentace a do realizační a hodnotící fáze, to vše z pozice zodpovědného projektanta a současně hlavního inženýra projektu.

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.3. PROJEKTANT POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

a) SAMOSTATNÝ PROJEKTANT POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání technického zaměření, znalost práce s AutoCad, alespoň 3 roky praxe v oboru a orientace v právních předpisech a technických normách týkajících se příslušné profese. Požadována je i schopnost orientace v technické dokumentaci. Velmi uvítáme znalost práce s PDMS či znalost angličtiny.

V rámci zaměstnání budete zařazeni na pozici projektanta, jehož úkolem je zpracování projektové a technické dokumentace složitých technologických celků především v chemickém a petrochemickém průmyslu, vč. kontroly projektové dokumentace, popř. její koordinace. Výkon práce vyžaduje komunikaci s dalšími členy projekčního týmu, vč. pracovníků ostatních profesí. Součástí výkonu pracovních povinností je i vedení kolegů na nižších pracovních pozicích.

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.b) PROJEKTANT POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ – vhodné i pro absolventy

Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání technického zaměření a znalost práce s AutoCad. Velmi uvítáme i znalost práce s PDMS či znalost angličtiny. Schopnost orientace v technické dokumentaci výhodou.

V rámci zaměstnání budete zařazeni na pozici projektanta, jehož úkolem je zpracování projektové a technické dokumentace technologických celků především v chemickém a petrochemickém průmyslu. Výkon práce vyžaduje komunikaci s dalšími členy projekčního týmu, vč. pracovníků ostatních profesí.

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.4. PROJEKTANT ELEKTRO - SILNOPROUD

Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru, min. 3 roky praxe (motorická instalace, stavební elektroinstalace), znalost práce s AutoCad a znalost vyhlášky 50/1978 Sb. Uvítáme autorizaci ČKAIT, stejně jako znalost angličtiny či jiného cizího jazyka.

V rámci zaměstnání se budete zpracovávat projektovou dokumentaci projektů různého rozsahu od průmyslových areálů přes strojírenské závody po občanské stavby. Dokumentace je řešena ve všech stupních projektové dokumentace. Náplní je i zpracování výkazů výměr a rozpočtů.

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.5. PROJEKTANT ELEKTRO - SLABOPROUD

Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru, min. 3 roky praxe v projektování saboproudu (CCTC, EZS, datové sítě aj.) a EPS, znalost práce s AutoCad a znalost vyhlášky 50/1978 Sb. Uvítáme autorizaci ČKAIT, stejně jako znalost angličtiny či jiného cizího jazyka.

V rámci zaměstnání se budete zpracovávat projektovou dokumentaci projektů různého rozsahu od průmyslových areálů přes strojírenské závody po občanské stavby. Dokumentace je řešena ve všech stupních projektové dokumentace. Náplní je i zpracování výkazů výměr a rozpočtů.

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.6. SAMOSTATNÝ PROJEKTANT – STATIK se zaměřením na betonové konstrukce

Pro pozici je nezbytné VŠ vzdělání v oboru, znalost práce se Scia ESA a AutoCad a alespoň 5 let praxe v oboru. Autorizace ČKAIT v oboru statika a dynamika staveb podmínkou.

V rámci zaměstnání budete zpracovávat projektovou dokumentaci projektů různého rozsahu od průmyslových areálů přes strojírenské závody po občanské stavby.

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.7. PROJEKTANT ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)

Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru a znalost práce s AutoCad a Winplan. Praxe či autorizace v oboru ČKAIT výhodou, nikoliv však podmínkou, příležitost u nás dostanou i absolventi. Znalost angličtiny či jiného cizího jazyka uvítáme.

V rámci zaměstnání budete navrhovat řešení rozvodů studené a teplé vody, cirkulace, požárního vodovodu a kanalizace dešťové, splaškové i speciální. Součástí práce jsou i speciální zařízení jako odlučovače tuků a podobně a venkovní přípojky kanalizací a vody s vodoměrnými šachtami. Dokumentace je řešena ve všech stupních projektové dokumentace. Náplní je i zpracování výkazů výměr a rozpočtů v programu Kros.

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.8. PROJEKTANT STACIONÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ

Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání technického zaměření, znalost práce s AutoCad a zkušenost s projektováním stacionárních zařízení. Velmi uvítáme znalost angličtiny. Schopnost orientace v technické dokumentaci výhodou.

V rámci zaměstnání budete vypracovávat projekční výkresy a údajové listy stacionárních aparátů pro technologické celky, především v chemickém a petrochemickém průmyslu (nádrže, skladovací tanky, výměníky tepla, reaktory kolony atd.), a dále připravovat technickou dokumentaci nezbytnou pro poptání a objednání takových zařízení včetně technického vyhodnocení obdržených nabídek. 

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.9. PROJEKTANT TECHNICKÝCH PLYNŮ

Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání technického zaměření, znalost práce s AutoCad, alespoň 3 roky praxe v oboru a orientace v právních předpisech a technických normách týkajících se příslušné profese. Požadována je i schopnost orientace v technické dokumentaci.

V rámci zaměstnání budete zařazeni na pozici samostatného projektanta, jehož úkolem je zpracování projektové a technické dokumentace rozvodů technických plynů, vč. kontroly projektové dokumentace. Výkon práce vyžaduje komunikaci s dalšími členy projekčního týmu, vč. pracovníků ostatních profesí.

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.10. PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB

Pro pozici je nezbytné VŠ vzdělání v oboru, znalost práce s AutoCad, Cadkon+ a Cadkon 2D a alespoň 3 roky praxe v oboru. Velmi uvítáme i znalost práce s Revit a autorizaci ČKAIT. Zkušenost se sestavováním rozpočtů a výkazů výměr výhodou, stejně jako znalost angličtiny či jiného cizího jazyka.

V rámci zaměstnání budete zařazeni na pozici samostatného projektanta, jehož úkolem je vytváření koncepčních návrhů, výkresové dokumentace pro územní či stavební řízení a dokumentace pro realizaci staveb, vytváření soupisů výkonů, psaní průvodních, souhrnných zpráv, kompletace, koordinace a technické řízení projektů. Výkon práce vyžaduje schopnost improvizace a důraz na řešení detailů.

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.11. PROJEKTANT DOPRAVNÍCH STAVEB

Pro pozici je nezbytné VŠ vzdělání v oboru a znalost práce s AutoCad a AutoTurn. Vítána je znalost práce s Civil 3D či zkušenosti s tvorbou rozpočtů a zpracováním výkazu výměr. Praxe či autorizace v oboru ČKAIT výhodou, nikoliv však podmínkou, znalost angličtiny či jiného cizího jazyka uvítáme.

V rámci zaměstnání budete především vypracovávat návrhy řešení areálových komunikací a chodníků, řešení železničních přejezdů, dopravního značení, HTÚ či oplocení areálů. Dokumentace je řešena ve všech stupních projektové dokumentace.

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.POZICE V REALIZAČNÍ ČÁSTI


12. TECHNICKÝ DOZOR/VEDOUCÍ STAVBY se zaměřením na stavební část

Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání technického zaměření, alespoň 3 roky praxe v oboru a orientace v projektové dokumentaci a v technické dokumentaci. Velmi uvítáme znalost angličtiny.

V rámci zaměstnání budete trvale přítomni na stavbě. Budete odpovědni za průběh výstavby, organizaci přípravy a nástupu pracovníků na staveniště a koordinace stavebních a montážních prací. Jedná se především o stavby v petrochemickém a chemickém průmyslu, ale i strojírenství.

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.13. TECHNICKÝ DOZOR/VEDOUCÍ STAVBY se zaměřením na strojní část

Pro pozici je nezbytné VŠ nebo SŠ vzdělání technického zaměření, alespoň 3 roky praxe v oboru a orientace v projektové dokumentaci a v technické dokumentaci. Velmi uvítáme znalost angličtiny.

V rámci zaměstnání budete trvale přítomni na stavbě. Budete odpovědni za průběh výstavby, organizaci přípravy a nástupu pracovníků na staveniště a koordinace stavebních a montážních prací. Jedná se především o stavby v petrochemickém a chemickém průmyslu, ale i strojírenství.

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.


V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na níže uvedeném e-mailu či telefonních číslech. Zašlete-li nám Vaše CV, použijeme jej za účelem výběrového řízení na poptávané pozice a na dobu 18 měsíců ho u nás uložíme, abychom Vás mohli kontaktovat v případě nové potřeby obsadit některou z poptávaných pozic. Nemusíte se obávat, veškeré údaje uvedené v CV zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

Kontakt:
Oddělení Lidské zdroje
Mgr. Eliška Hnátnická
Tel.: +420 532 153 292
Tel.: +420 532 153 111 (spojovatelka)
E-mail: humanres@kovoprojekta.cz

Kontakt

Kovoprojekta - mapa kontaktů

Kovoprojekta Brno a.s.

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 532 153 111

Fax: +420 532 153 112

E-mail: kovoprojekta@kovoprojekta.cz

IDDS: yxiet7d 

Certifikáty

QMS
Systém managementu kvality

EMS
Systém environmentálního managementu

 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTIEVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Copyright © Kovoprojekta Brno a.s. | 1950  -  2009 
 
created byIcontio Ltd.