Ke správnému zobrazení je potřeba stáhnout Flash Player 7.Prosím kliknětě sem a stáhněte si přehrávač.

Chemie a zpracování ropy

Zaměření oboru

 • zpracování ropy
 • petrochemie
 • úprava a zpracování plynů
 • chemie

Projektové činnosti

 • studie proveditelnosti
 • zadávací dokumentace
 • dokumentace Basic Design
 • dokumentace pro realizaci staveb a to:
 • technologická část projektu včetně návrhu hlavních zařízení
 • mechanická část projektu tj.dispoziční uspořádání strojů a zařízení včetně potrubních tras,                                         a to jak ve 2D, tak i 3D modelu, dilatační výpočty, návrh ocelové konstrukce
 • stavební projekty všech profesí- projekt elektro včetně slaboproudu, EPS, EZS, CCTV
 • projekt ASŘTP – polní instrumentace i řídící systém
 • projekt komplexního vyzkoušení
 • provozní manuály
 • HAZOP studie
 • safeguarding memorandum
 • specifikace náhradních dílů
 • dokumentace vyhrazených zařízení

Činnosti spojené s realizací stavby

 • zajišťování dodávek
 • uzavírání subdodavatelských smluv
 • výběr dodavatelů
 • sledování jakosti, přejímky dodávek
 • expediting dodávek
 • kompletování průvodně technické dokumentace
 • plánování realizace a sledování progresu
 • sledování nákladů
 • vedení stavby
 • odborný dozor při výstavbě
 • komplexní vyzkoušení
 • uvádění do provozu
 • asistence při zkušebním provozu a garančních zkouškách
 • záruční a pozáruční servis

Kontakt

Kovoprojekta - mapa kontaktů

Kovoprojekta Brno a.s.

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 532 153 111

Fax: +420 532 153 112

E-mail: kovoprojekta@kovoprojekta.cz

IDDS: yxiet7d 

Certifikáty

QMS
Systém managementu kvality

EMS
Systém environmentálního managementu

 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTIEVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Copyright © Kovoprojekta Brno a.s. | 1950  -  2009 
 
created byIcontio Ltd.