Základní informace

Obchodní jméno: Kovoprojekta Brno a.s.
Sídlo:
Brno, Česká republika

Zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 759

Základní jmění: 36.000.000,- Kč
Průměrný počet zaměstnanců: 110

IČO: 46347011
DIČ: CZ46347011

Obory působnosti

Zaměření produkce

Naše kvality

  • komplexnost služeb
  • komplexnost profesí
  • pružná týmová práce
  • propracovaný systém managementu
  • vysoce kvalifikovaní pracovníci
  • dlouhodobé bohaté zkušenosti
  • společenská odpovědnost

Kontakt

Kovoprojekta - mapa kontaktů

Kovoprojekta Brno a.s.

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 532 153 111

Fax: +420 532 153 112

E-mail: kovoprojekta@kovoprojekta.cz

IDDS: yxiet7d 

Certifikáty

QMS
Systém managementu kvality

EMS
Systém environmentálního managementu

 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTIEVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Copyright © Kovoprojekta Brno a.s. | 1950  -  2009 
 
created byIcontio Ltd.